Dr. Kovács H. Gyula Budapesti Ügyvédi Iroda

Adójog

Irodánk széles körű tapasztalattal rendelkezik az adójog területén, nemzetközi háttérrel rendelkező könyvvizsgálóval és könyvszakértővel dolgozik együtt.

A következő területeken támogatjuk ügyfeleinket:

A közvetlen, valamint a közvetett adók tekintetében, így különösen a személyi jövedelemadó (SZJA), az általános forgalmi adó (ÁFA), illetve a társasági adó (TAO) területén,

Adóhatóság előtti peres eljárásokban,

Fellebbviteli peres eljárásokban

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a képviselt vállalkozások a lehető legmegfelelőbb adózási struktúra szerint valósíthassák meg üzleti céljaikat, ennek megfelelően

Vállaljuk az adott szerződések adózási szempontú átvilágítását, megvizsgálását, határokon átívelő tranzakciók keretében is

ÁFA-tanácsadást, gazdasági társaságok átstrukturálására,

Valamint a foglalkoztatás során felmerülő adókockázatok,

Adómegtakarítási lehetőségek feltárására is

Leggyakoribb adójogi tevékenységi körünkbe tartoznak tehát az alábbi eljárások, valamint feladatok:
  • adóhatósággal szembeni peres képviselet ellátása,
  • adóhatósági ellenőrzés esetén együttműködés a könyvelővel, ügyvezetés támogatása,
  • ÁFA-tanácsadás, különösképp a levonhatóság és bevallás tekintetében, ÁFA-analitika véleményezése,
  • átalánydíjas adózási- és pénzügyi tanácsadás, figyelembe véve a számviteli törvénynek való megfelelést is,
  • jogkövetési vizsgálatban való tanácsadás és jogi képviselet,
  • önrevíziókkal, hatósági állásfoglalásokkal, valamint bírósági eljárásokkal kapcsolatos szolgáltatások,
  • társasági adó (TAO) csökkentése módjainak kidolgozása.
Adójog és adóhatóság előtti képviselet
Vegyes praxisú jogi képviselet

Dr. Kovács Gyula ügyvéd

Vegyes praxisú ügyvédi iroda mely jogi képviselet nyújt magánszemélyeknek, Üzleti vállalkozásoknak és Társasságoknak, magyar angol és francia nyelven.

Szakmai tapasztalat

Jogi tapasztalatát egy közel harminc éves múlttal bíró, vegyes praxissal rendelkező budapesti ügyvédi irodában szerezte, ahol fő tevékenységi köre a büntetőjogra terjedt ki, külön kiemelve a vagyon elleni erőszakos bűncselekményeket (rablás, kifosztás), a vagyon elleni bűncselekményeket, a költségvetést károsító bűncselekményeket (költségvetési csalás), az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekményeket (emberölés, testi sértés), a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, a sikkasztás, csalás, pénzmosás, valamint ittas vezetés, továbbá a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekményeket.

Emellett széles körű tapasztalatot szerzett a kártérítési jog területén, az orvosi műhibaperekkel kapcsolatos polgári peres eljárásokban, továbbá ingatlanjogi tanácsadásban közreműködött külföldi ügyfelek részére, valamint társasági jogi tanácsadást folytatott nemzetközi kliensek részére.

Kapcsolatfelvétel