Dr. Kovács H. Gyula Budapesti Ügyvédi Iroda

Társasági jog

ÁSZF, üzletrész adásvételi szerződés, belső szabályzatok szerkesztése

cégalapítás,változásbejegyzés, tőkeemelés, tőkeleszállítás, átalakulás, végelszámolás

jogi átvilágítások, transzferár-politika kialakítása vagy a jelenlegi szabályzat hatályosítása

Irodánk hatékony megoldásokat nyújt társasági jogi, vállalati tranzakciós (transaction services) és kereskedelmi ügyekben.

Irodánk kiemelten foglalkozik a következő területekkel:

Klasszikus társasági jog (ÁSZF, üzletrész adásvételi szerződés, belső szabályzatok szerkesztése, partneri jogi és pénzügyi kooperációk kidolgozása adózási szempontú tanácsadással)

Jogi átvilágítások

A cégeljárások (cégalapítás,változásbejegyzés, tőkeemelés, tőkeleszállítás, átalakulás, végelszámolás) teljeskörű lebonyolítása rövid határidőn belül

Transzferár-politika (transfer price policy) kialakítása vagy a jelenlegi szabályzat hatályosítása

Ügyfeleinket mindennapos jogi képviselettel támogatjuk gazdasági társaságok és tagjainak üzleti érdekeinek megfelelő társasági jogi, cégjogi okiratok szerkesztésében, véleményezésében.

Az Ügyvédi Iroda rendszeresen lát el képviseletet cégjogi jogvitákban. Peres tapasztalatunk kiterjed a tagok, a tagok és a gazdasági társaság közötti, illetve tagkizárással kapcsolatos jogvitákra, perekre, a vezető tisztségviselővel szembeni kártérítési felelősség érvényesítésére, a hitelezőknek a korlátolt felelősségű taggal szembeni igényérvényesítésére, a létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti perekben való képviseletre.

Rendszeresen nyújtunk jogi tanácsot gazdasági társaságok alapításához. Amellett, hogy széleskörű gyakorlatunk alapján kész megoldásokkal várjuk ügyfeleinket, összetettebb ügyletek esetén az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelő dokumentumokat, szabályzatokat dolgozunk ki. Ha a társaság alapítása felügyeleti engedélyt igényel vagy bejelentést tesz szükségessé, jogi segítséget nyújtunk ügyfeleink számára az engedély megszerzése, a bejelentés megtétele során.

Egyre többen döntenek egy saját cég alapítása mellett, ami lehet egyéni jellegű (pl. egyszemélyes kft.), de történhet társas formában is, pl. Zártkörű részvénytársaság (Zrt.) keretei között. Irodánk kiemelten foglalkozik cégügyekkel, amely magában foglalja a cégalapítást, cégmódosítást vagy éppen egy cég megszüntetését is.

Társasági jog, cégalapítás

A cégeljárásról szóló törvény értelmében gazdasági társaságok alapításakor, valamint a társaságokat érintő egyéb – például változásbejegyzési eljárásokban – a jogi képviselet kötelező. Éppen ezért hatékony segítséget kínálunk vállalkozása elindításához, amely kiterjed az ezzel kapcsolatos dokumentumok elkészítésére, ügyvédi ellenjegyzésre, ill. a választható adózási formákról való tájékoztatásra is.

 

Irodánkat bátran keresse az alábbi tipikus ügyletekkel:

  • Vállalkozás elindítása, cégalapítás (pl. Kft., Zrt. alapítása)
  • Változásbejegyzés, elektronikus cégeljárás
  • Üzletrész átruházása
  • Cég megszüntetése, végelszámolás, felszámolás
  • Átalakulás, egyesülés, szétválás
  • Jogi képviselet cégekkel kapcsolatos peres eljárásban
Vegyes praxisú jogi képviselet

Dr. Kovács Gyula ügyvéd

Vegyes praxisú ügyvédi iroda mely jogi képviselet nyújt magánszemélyeknek, Üzleti vállalkozásoknak és Társasságoknak, magyar angol és francia nyelven.

Kapcsolatfelvétel