Dr. Kovács H. Gyula Budapesti Ügyvédi Iroda

Büntetőjog

Ha hatékony védekezésre van szüksége büntetőeljárás során.

Szeretné elkerülni a letartóztatást.

Gazdasági bűncselekményekre specializálódott büntetőjogi ügyvédre van szüksége.

A büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben az a végső eszköz, ami csak és kizárólag akkor kaphat szerepet, amikor már más jogágak szankciói nem segítenek.

A büntetőjog az egyén szabadságának elvonásával, illetve az azzal való fenyegetéssel a legerőteljesebben avatkozik be az egyén életébe, ezért garanciális szerepe van annak, hogy a büntetőeljárásban terheltként (gyanúsítottként, vádlottként, elítéltként) résztvevők tisztában legyenek azokkal a szabályokkal, amelyek alapján magatartásukat büntetőjogi szempontból megítélik az eljáró szervek.

Irodánk kiemelkedő gyakorlattal rendelkezik a büntetőjog területén. Ügyfeleink védelmét magas színvonalon, a büntetőeljárás egésze alatt, az elsőfokú ítélethozatalig, továbbá a fellebbviteli eljárásban is biztosítjuk.

Szükség esetén sértetti jogi képviseletet látunk el, amely magában foglalja a védekezési stratégia meghatározását, már egy esetlegesen meginduló büntetőeljárás előtti tanácsadást és felvilágosítást. Részletes felvilágosítást nyújtunk az eljárás lehetséges kimenetéről.

Ügyvédként, azaz védőként kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbi feladatokat látjuk el:

Nyomozási bíró előtti letartoztatással kapcsolatos eljárásban

Fellebbviteli bíróságokon jogorvoslati (fellebbezési) eljárásban képviselet

Az Alkotmánybíróság előtti jogi képviselet (alkotmányjogi panasz, normakontroll)

Vádirat benyújtása utáni védői képviselet

Büntetőjogi szakkérdésekben tanácsadás

Európai Unió Bírósága előtti jogi képviselet (előzetes döntéshozatali eljárás)

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (Egyezménysértés) előtti eljárásokban

Rendkívüli jogorvoslati eljárásokban (perújításhoz, felülvizsgálati indítvány) jogi képviselet

A sértett jogi képviselete kiterjed a magánszemélyek, illetve a gazdasági társaságok sérelmére elkövetett bűncselekmények során történő képviseletre is. A gyakorlatban a feljelentés megtételét, és annak nyomon követését, valamint a tárgyalásokon való jelenlétet, illetve a polgári jogi igény bejelentését jelenti.

Az Ügyvédi Iroda magánvádas, továbbá pótmagánvádas eljárásokban is ellátja a feljelentő (sértett) képviseletét, de a terhelt védelmét is. A gyanúsított (vádlott) teljes körű védelmének ellátása fentieken túl magában hordozza Védencünk felkészítését, jogi kioktatását, a hatóságokkal való közreműködésben segítjük Ügyfeleinket.

Képviseljük Védenceinket kiemelten az alábbi bűncselekményekkel, illetve tényállásokkal kapcsolatban:

 • költségvetési csalás (adócsalás),
 • pénzmosás,
 • bűnszervezetben részvétel,
 • garázdaság,
 • kifosztás,
 • élet, testi épség, egészség elleni bűncselekmény (testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása),
 • gazdasági bűncselekmény,
 • közlekedési bűncselekmény (ittas járművezetés, közúti baleset okozása, közúti veszélyeztetés),
 • korrupciós bűncselekmény (vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása),
 • vagyon elleni bűncselekmény (lopás, csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés),
 • vagyon elleni erőszakos bűncselekmény,
 • kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása),
 • hivatali bűncselekmény,
 • hivatalos személy elleni bűncselekmény,
 • igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény,
 • gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény esetén.
Büntetőjog és Gazdasági bűncselekmények per

Ha Önt, vagy hozzátartozóját bűncselekménnyel gyanúsítják, vagy vádolják, érdemes megkeresnie bennünket legalább egy konzultáció erejéig, lehetőleg az eljárás minél korábbi szakaszában, a védőügyvéd részvételének ugyanis döntő jelentősége lehet egy-egy adott ügyben.

Vegyes praxisú jogi képviselet

Dr. Kovács Gyula ügyvéd

Vegyes praxisú ügyvédi iroda mely jogi képviselet nyújt magánszemélyeknek, Üzleti vállalkozásoknak és Társasságoknak, magyar angol és francia nyelven.

Kapcsolatfelvétel