Dr. Kovács H. Gyula Budapesti Ügyvédi Iroda

Orvosi műhibaper

Az orvosi műhibaperek, baleseti kártérítések a jog területeinek egyik legkomplexebb része, hiszen a jogi képviselet ellátása mellett elengedhetetlen az orvosi szaktudás, a speciális ismeretek megléte. Irodánk erre orvosi végzettséggel rendelkező szakértőkkel dolgozik együtt, hogy a leghatékonyabban tudjuk képviselni ügyfeleinket az ilyen jellegű perekben.

Ügyfeleinket – legyenek alperesi vagy felperesi pozícióban – minden részletre kiterjedően tájékoztatjuk

a peres eljárás várható menetéről, lehetséges kimeneteleiről

az adott jogkérdésben kialakult bírói gyakorlatról

az eljárásban felmerülhető perköltségről (szakértői díj, illeték összege)

felmérjük, van-e potenciális lehetőség egyezség megkötésére, igenlő válasz esetén milyen kockázati tényezők mellett (fizetési készség és képesség, önkéntes teljesítési hajlandóság) akár a pereskedés helyett

a peres eljárás várható menetéről, lehetséges kimeneteleiről

Érdekünk, hogy a per sikeres, végleges és kielégítő módon kerüljön lezárásra, a lehető leggyorsabb, legeredményesebb, és legköltséghatékonyabb fellépéssel egészen a perfelvételi szaktól kezdve a jogerős döntés meghozataláig, szükség esetén elmenve a legfőbb hazai és európai uniós jogalkalmazó bíróságokig is.

Irodánk nagy figyelmet szentel az alapos előkészülésre: az orvosi dokumentáció előzetes átvizsgálásával és orvosszakértőkkel történő konzultációnak köszönhetően felmérjük az igény jogosságát, megelőzve ezzel a károsultak, betegek, vagy hozzátartozóik felesleges kiadásait.

Ahogyan a klasszikus kártérítési eljárásoknál, úgy az orvosi műhibaperek esetén is, a hosszas peres eljárás megelőzése érdekében az Ügyvédi Iroda törekszik a peren kívüli megegyezésre, amely az esetek döntő többségében az Ügyfeleink számára eredménnyel zárul.

Orvosi műhibaper
Vegyes praxisú jogi képviselet

Dr. Kovács Gyula ügyvéd

Vegyes praxisú ügyvédi iroda mely jogi képviselet nyújt magánszemélyeknek, Üzleti vállalkozásoknak és Társasságoknak, magyar angol és francia nyelven.

Szakmai tapasztalat

Jogi tapasztalatát egy közel harminc éves múlttal bíró, vegyes praxissal rendelkező budapesti ügyvédi irodában szerezte, ahol fő tevékenységi köre a büntetőjogra terjedt ki, külön kiemelve a vagyon elleni erőszakos bűncselekményeket (rablás, kifosztás), a vagyon elleni bűncselekményeket, a költségvetést károsító bűncselekményeket (költségvetési csalás), az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekményeket (emberölés, testi sértés), a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, a sikkasztás, csalás, pénzmosás, valamint ittas vezetés, továbbá a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekményeket.

Emellett széles körű tapasztalatot szerzett a kártérítési jog területén, az orvosi műhibaperekkel kapcsolatos polgári peres eljárásokban, továbbá ingatlanjogi tanácsadásban közreműködött külföldi ügyfelek részére, valamint társasági jogi tanácsadást folytatott nemzetközi kliensek részére.

Kapcsolatfelvétel