Dr. Kovács H. Gyula Budapesti Ügyvédi Iroda

Munkajog

Munkaviszonnyal összefüggő jogi tanácsadás és ügyvédi képviselet

Szerződések, és egyéb okiratok véleményezése, elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése

Kártérítési perek, üzemi balesetből eredő igényekkel összefüggő tanácsadás, és képviselet

Ön mellett állunk a munkaszerződés megkötésétől kezdve a véleményezésen át egészen a munkajogi jogviszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig, szakszerű segítségért forduljon hozzánk bizalommal.

Gazdasági társaságok részére kifejezetten vállalunk munkajogi átvilágítást, amely a hatékonyabb adózási lehetőségeket tárhatja fel, fokozottabb munkajogi védelmet ad a munkáltatónak, és segít elkerülni a hatósági büntetések kiszabását.Általános tájékoztatást és tanácsadást nyújtunk a munkaviszony létesítését, fennállását és megszűnését érintő kérdésekben. Munkaszerződés, munkaköri leírás, valamint minden egyéb a munkáltató és a munkavállaló által megtenni kívánt intézkedésre vonatkozó okirat előkészítésében és előzetes, jogi szempontú véleményezésében is segítséget tudunk nyújtani.A munkajog érzékeny jogterület. Ha a munkáltató és a munkavállaló között megrendül a bizalom, könnyen olyan perben találhatjuk magunkat, amelynek nincs észszerűen indokolható célja.
Munkajogi ügyvéd, kártérítési perek és üzemi balesetek

Irodánkhoz fordulhat a munkajog valamennyi területén felmerülő kérdés esetén, legyen szó:

Munkaviszonnyal összefüggő jogi tanácsadás, valamint ügyvédi képviselet munkaügyi vitákban, peres és peren kívüli ügyekben

Szerződések, és egyéb okiratok véleményezése, elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése

Jogviszony megszüntetésével (pl. felmondással) kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet, szükség szerinti perindítás

Kártérítési ügyekkel, üzemi balesetből eredő igényekkel összefüggő tanácsadás, és képviselet

Jogszerűségi vizsgálat a munkaviszony feltételeivel, valamint azok módosításával összefüggésben

Közreműködünk a munkajogi jogviták peres és peren kívüli, megegyezéses rendezésében a jogviszony további fenntartása érdekében, akár közvetítői szerepet vállalva a munkavállaló és a munkáltató között, illetve ügyfeleink bíróság előtti jogi képviseletét is vállaljuk megbízás keretében.
Vegyes praxisú jogi képviselet

Dr. Kovács Gyula ügyvéd

Vegyes praxisú ügyvédi iroda mely jogi képviselet nyújt magánszemélyeknek, Üzleti vállalkozásoknak és Társasságoknak, magyar angol és francia nyelven.

Szakmai tapasztalat

Jogi tapasztalatát egy közel harminc éves múlttal bíró, vegyes praxissal rendelkező budapesti ügyvédi irodában szerezte, ahol fő tevékenységi köre a büntetőjogra terjedt ki, külön kiemelve a vagyon elleni erőszakos bűncselekményeket (rablás, kifosztás), a vagyon elleni bűncselekményeket, a költségvetést károsító bűncselekményeket (költségvetési csalás), az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekményeket (emberölés, testi sértés), a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, a sikkasztás, csalás, pénzmosás, valamint ittas vezetés, továbbá a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekményeket.

Emellett széles körű tapasztalatot szerzett a kártérítési jog területén, az orvosi műhibaperekkel kapcsolatos polgári peres eljárásokban, továbbá ingatlanjogi tanácsadásban közreműködött külföldi ügyfelek részére, valamint társasági jogi tanácsadást folytatott nemzetközi kliensek részére.

Kapcsolatfelvétel